30 Mart 2010 Salı

seneca

başlamayan hiçbir şey bitmez.

26 Mart 2010 Cuma

beyn cimnastiği

Birbirine uzak iki nokta arası sınırsız noktadan oluştuğundan dolayı o sırada beyin de boyut değiştirir, hatta dönüşür. Bu sayede en uzak basitlikleri katederiz. "Katetmek" kelime anlamı itibariyle "bölmek, kesmek" anlamına da geliyor. Fakat menzilin bölünecek bir tarafı yoktur, sınırsız bir bütündür.

9 Mart 2010 Salı

ACC

Bir yumruk yediğinde beyninde bu ağrıyı hissetmeni tetikleyen bölgeyle, reddedilince harekete geçen bölge aynıymış:anterior cingulate cortex. O yüzden duyulan ağrı gerçek.

8 Mart 2010 Pazartesi

Alıntı

"Sesi durdurup sese hakim olmak mümkün değildir. Film projektörünü durdurup istediğim görüntüyü ekranda durdurabilirim. Oysa sesin akışını durdurursam, sessizlikten başka bir şey kalmaz. Bütün duyular zaman içinde yer alsa da durdurulmaya,sabitleştirilmeye işitme kadar meydan okuyan ikinci bir duyu yoktur.
Görme duyusu hareketi olduğu kadar hareketsizliği de kaydeder, çünkü bir görüntüyü yakından incelemek için yavaşlamış olmasını yeğleriz. Bir hareketin aşamalarını görüp anlamak için, onu bir dizi dural fotoğrafa böleriz. Ses kaydında ise dural çekim yoktur. Osilogram sessizdir, ses dünyasının dışında yer alır."

Görüntünün akışını durdurduğunu sanan yanılmıştır. Algıyı parçalar halinde ele almaya çalışmak gaflete düşmektir. Durdurmak ne ki?

şibumi

1 Mart 2010 Pazartesi

Ceteris Paribus

Öyle bir sistem geliştirelim ki içinden çıkamayalım ve en sonunda bir mucize olmasını bekleyelim. Varsayımlar üzerine kurduğumuz herşeyin beklenmedik sonuçlar üretmesi ve bizi şaşırtmasından daha doğal ne olabilir? Fakat doğal olan varsayımlar üzerine beklentiler üretmektir. Ve varsayımlar üzerine yaşamak ve sonucunda doğal olmak kaçınılmazdır. Pozitif olarak bellediğimiz neyin içinde bir netlik var? Netlik yaratıcılığı körükler mi?